Aanvragen

Let op:  Deze subsidie is niet meer beschikbaar. Bent u op zoek naar informatie over de subsidie Duurzame inzetbaarheid bedrijven? Volg dan de link.Dit ESF-thema richt zich op de bevordering van duurzame inzetbaarheid. Duurzaam inzetbaar zijn werknemers die nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk kunnen zijn.

Deadlines en doorlooptijd

 1. Aanvragen
  Het aanvraagtijdvak staat conform artikel B2 lid c van Subsidieregeling ESF 2014-2020 open van maandag 8 april 2019, 9:00 uur tot en met vrijdag 12 april 2019, 17:00 uur. Voor het aanvragen van subsidie ESF Duurzame Inzetbaarheid geldt een aantal eisen. Deze vindt u op de pagina Overzicht aanvraagcriteria. Na sluiting van het tijdvak ontvangt u zo spoedig mogelijk een ontvangstbevestiging en een projectnummer.
 2. Beoordeling
  Nadat uw aanvraag volledig is bevonden zal deze inhoudelijk worden getoetst. Vervolgens ontvangt u binnen achttien weken bericht of de subsidie is toegekend of wordt afgewezen. Het is ook mogelijk dat Uitvoering Van Beleid nog vragen heeft. U ontvangt hierover dan zo spoedig mogelijk bericht.
 3. Projectperiode
  Een project mag hoogstens 12 maanden duren. De looptijd van deze projectperiode start de dag  na dagtekening van de subsidieverlening en eindigt 12 maanden daarna.
 4. Einddeclaratie
  Binnen zes weken na afloop van het project moet u de einddeclaratie voor het project indienen bij Uitvoering Van Beleid. U leest hierover meer in de Toelichting Duurzame Inzetbaarheid op de pagina Uitvoeren en verantwoorden.

  Het is belangrijk dat Uitvoering Van Beleid beschikt over de juiste rekeninggegevens voor het betalen van de subsidie. Het controleren of wijzigen van uw gegevens kan via Mijnuitvoeringvanbeleidszw.nl.

  Het daadwerkelijke subsidiebedrag ontvangt u nadat uw einddeclaratie is goedgekeurd door Uitvoering Van Beleid. Meer informatie hierover vindt u in de toelichting op de aanvraag Duurzame Inzetbaarheid, te downloaden op de pagina Uitvoeren en verantwoorden.