Subsidie Duurzame inzetbaarheid bedrijven aanvraagtijdvak april: beschikbare budget is overvraagd

Met ingang van 8 april kunnen bedrijven weer subsidie voor duurzame inzetbaarheid aanvragen. Hiervoor is € 100 miljoen beschikbaar. Dit budget is inmiddels ruimschoots overvraagd: er is voor bijna het dubbele bedrag aan subsidie aangevraagd.

Subsidieaanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Dit betekent dat de kans op subsidie voor een aanvraag die nu nog wordt ingediend zeer klein is. 


Op 2 september 2024 gaat er weer een nieuw aanvraagtijdvak open. Ook dan is er € 100 miljoen aan subsidie beschikbaar. Dit is tevens de laatste keer dat bedrijven de subsidie voor duurzame inzetbaarheid kunnen aanvragen. 
 

Aanvulling 15 april 2024

Subsidieaanvragen die nu nog worden ingediend, worden afgewezen. Er is namelijk geen subsidie meer voor nieuwe aanvragen. Voor een deel van de aanvragen die reeds zijn ingediend, geldt ook dat nu al duidelijk is dat deze niet voor subsidie in aanmerking komen. Ook deze aanvragers ontvangen binnenkort bericht dat hun aanvraag wordt afgewezen.