Verkorte handleiding projectadministratie aangepast: geen kopie ID-bewijzen bewaren

Het is niet toegestaan kopieën van identiteitsbewijzen in de projectadministratie te bewaren. In de Handleiding projectadministratie (HPA) en de verkorte HPA was nog wel deze verplichting opgenomen voor iedere werknemer waarmee een regeling voor eerder stoppen met werken (RVU) is overeengekomen.

De verkorte HPA is hierop aangepast en nu gepubliceerd op deze website.

De HPA wordt later aangepast. De nieuwe versie van de HPA vindt u in februari 2024 op deze website.