Aanvragen

Dit ESF-thema richt zich op de bevordering van duurzame inzetbaarheid. Duurzaam inzetbaar zijn werknemers die nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk kunnen zijn.

Deadlines en doorlooptijd

 1. Aanvragen (tijdvak is gesloten)
  Het derde aanvraagtijdvak was geopend van 14 november 2016 9:00 uur tot 25 november 2016 17:00 uur. Voor het aanvragen van subsidie ESF Duurzame Inzetbaarheid geldt een aantal eisen. Deze vindt u op de pagina Overzicht aanvraagcriteria.
 2. Beoordeling
  Uitvoering Van Beleid beoordeelt of de ingediende subsidieaanvraag volledig is en aan de gestelde voorwaarden voldoet. Als de aanvraag volledig is ontvangt u binnen vier weken een ontvangstbevestiging. Is de aanvraag nog niet volledig, dan ontvangt u een verzoek om de aanvraag aan te vullen. Voldoet de aanvraag niet aan alle gestelde voorwaarden, dan neemt Uitvoering Van Beleid contact op met de aanvrager.
 3. Nadat uw aanvraag volledig is bevonden zal deze inhoudelijk worden getoetst. Vervolgens ontvangt u binnen dertig weken bericht of de subsidie is toegekend of wordt afgewezen. Het is ook mogelijk dat Uitvoering Van Beleid nog vragen heeft. U ontvangt hierover dan zo spoedig mogelijk bericht.
 4. Projectperiode
  Een project mag hoogstens 12 maanden duren. De looptijd van deze projectperiode start de dag  na dagtekening van de subsidieverlening en eindigt 12 maanden daarna.
 5. Einddeclaratie
  Binnen zes weken na afloop van het project moet u de einddeclaratie voor het project indienen bij Uitvoering Van Beleid. U leest hierover meer in de Toelichting Duurzame Inzetbaarheid op de pagina Uitvoeren en verantwoorden.

  Het is belangrijk dat Uitvoering Van Beleid beschikt over de juiste rekeninggegevens voor het betalen van de subsidie. Het controleren of wijzigen van uw gegevens kan via Mijnuitvoeringvanbeleidszw.nl.

  Het daadwerkelijke subsidiebedrag ontvangt u nadat uw einddeclaratie is goedgekeurd door Uitvoering Van Beleid. Meer informatie hierover vindt u in de toelichting op de aanvraag Duurzame Inzetbaarheid, te downloaden op de pagina Uitvoeren en verantwoorden.