Hoe tevreden bent u over onze dienstverlening?

Uitvoering Van Beleid heeft goede dienstverlening aan zijn klanten hoog in het vaandel staan. Wij werken voortdurend aan verbetering van onze dienstverlening.

In de week van 18 tot 22 maart nodigen wij aanvragers via e-mail uit mee te doen aan ons klanttevredenheidsonderzoek. Wij benaderen die week de aanvragers voor het Asiel, Migratie en Integratiefonds (AMIF), het fonds voor de Interne Veiligheid (ISF), Duurzame Inzetbaarheid Bedrijven, Kinderopvang taal- en interactievaardigheden, Sectorplannen en het Europees Globaliseringsfonds (EGF). De overige regelingen onderzoeken wij komend najaar.

Met de resultaten van het onderzoek wil Uitvoering Van Beleid de dienstverlening aan subsidieaanvragers verder verbeteren. Wij nodigen u daarom van harte uit aan dit onderzoek mee te doen, dat slechts vijftien minuten van uw tijd vraagt.

Meer informatie
I&O Research voert namens Uitvoering Van Beleid dit onderzoek uit.
Als u vragen of opmerkingen heeft over het onderzoek neem dan tijdens kantooruren contact met hen op. Dit kan telefonisch via 0800-0191 (gratis) of via e-mail: helpdesk@ioresearch.nl