Producten en informatie over 'Gelijke kansen en non discriminatie' online

In de nieuwe programmaperiode ESF 2014-2020 is gesteld dat projecten mede de bevordering van de gelijkheid van vrouwen en mannen en de bevordering van gelijke kansen en non-discriminatie tot doel moeten hebben.

Om aanvragers hierbij te begeleiden is het Agentschap SZW een samenwerking aangegaan met Campagnebureau BKB. Dit bureau ondersteunt gemeenten bij het uitwerken van gelijke kansen en non-discriminatie (GKND) in de projecten door het aanbieden van informatie, het geven van trainingen, het aanreiken van tools en audiovisueel materiaal, het opsporen van best practices, het persoonlijk adviseren van gemeenten en samenwerking met bedrijven. De diverse producten en meer informatie over het thema GKND zijn via de links hierboven te vinden.

De diverse producten en meer informatie over het thema gelijke kansen en non discriminatie zijn te vinden op de gelijknamige speciale pagina op deze website.