Kennisbijeenkomsten ESF 2014-2020 Arbeidsmarktregio’s

Agentschap SZW organiseert vanaf september 2015 kennisbijeenkomsten ESF 2014-2020 voor arbeidsmarktregio's. Hierbij staat het delen van kennis, het uitwisselen van ervaringen, het bespreken van knelpunten en vragen centraal.

De agenda van de bijeenkomst wordt gezamenlijk opgesteld en het verslag wordt op de website van het Agentschap SZW geplaatst. De betreffende arbeidsmarktregio’s ontvangen hiervoor een uitnodiging.

Iedere arbeidsmarktregio kan tenminste twee keer per jaar aanwezig zijn bij een kennisbijeenkomst. In een steeds wisselende samenstelling ontmoeten vertegenwoordigers van de arbeidsmarktregio’s en vertegenwoordigers vanuit Agentschap SZW elkaar en bespreken inhoudelijke thema’s en vragen die leven. De verdeling over de bijeenkomsten is willekeurig en verdeeld over de diverse regio’s en accounthouders.

Voor 2015 zijn de volgende bijeenkomsten gepland: 17 september, 15 oktober, 12 november,  10 december.

Deze bijeenkomsten worden extra georganiseerd naast de bestaande regiobijeenkomsten, die tweemaal per jaar plaatsvinden.