Consensusverklaring

Een consensusverklaring GKND verbindt verschillende partijen die met gelijke kansen en non-discriminatie te maken hebben. In zo’n verklaring laten de partijen zien dat ze begrijpen waar het om gaat en er samen aan willen werken. Het draagt bij aan bewustwording en vergroot het draagvlak.

VanDoorneHuiskes heeft een model Consensusverklaring GKND gemaakt, een instructiefilm en schriftelijke handleiding. Elke gemeente kan hiermee een eigen verklaring, op maat, opstellen.