Checklist borging tweede doelstelling ESF 2014-2020 GKND

In deze checklist zijn vragen opgenomen waarmee kan worden vastgesteld of aandacht voor GKND in de aanvraag geborgd is.