Brochure uitleg gelijke kansen en non discriminatie voor gemeenten

In het nieuwe programma ESF 2014-2020 wordt aandacht gevraagd voor het bevorderen van de gelijkheid van mannen en vrouwen en de bevordering van gelijke kansen en non-discriminatie.