Eindevaluatie ESF Duurzame inzetbaarheid

Het ESF-thema 'Duurzame Inzetbaarheid - bedrijven en instellingen' biedt subsidie voor het gemotiveerd, gezond en productief houden van werkenden. Deze rapportage beschrijft de eindevaluatie van het eerste aanvraagtijdvak van deze subsidieregeling in 2014.