Uitleg regelgeving ESF 2007-2013

Vanwege de vele vragen over de interpretatie van de subsidieregeling ESF 2007-2013 staan vanaf nu de uitvoeringsbeslissingen van deze regeling gepubliceerd. Deze beslissingen geven inzicht in de toepassing van ESF 2007 – 2013.

Voornoemd streven betreft een gemeenschappelijke doelstelling uit het Operationeel Programma van ESF en het programma Kansen voor West II, wat wordt medegefinancierd vanuit het Europees Fonds voor de Regionale Ontwikkeling (EFRO).

De subsidie heeft alleen betrekking op de gemeenten Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht.

Aanvraagcriteria

Aan welke eisen moet uw project voldoen om voor subsidie in aanmerking te komen? Onderstaand de criteria op een rij:

  • Het project heeft een maximale looptijd van 24 maanden.
  • Het project moet zich richten op het bevorderen van toegang tot werkgelegenheid en ondersteuning van de arbeidsmobiliteit, als onderdeel van het uitvoeringsplan van de subsidieaanvrager.
  • De subsidieaanvrager voegt bij de aanvraag een verklaring waaruit blijkt dat de aanvraag verenigbaar is met het toepasselijke uitvoeringsplan.

Hoogte subsidie

Voor het thema Geïntegreerde territoriale investeringen (GTI) is dit aanvraagtijdvak maximaal

€ 12.000.000 beschikbaar. De subsidie per project is geoormerkt per deelnemende gemeente (artikel C3 van de Subsidieregeling ESF 2014-2020) en bedraagt maximaal 50% van de projectkosten.

Aanvraagperiode

Op 16 november 2015 om 9:00 uur gaat het nieuwe aanvraagtijdvak open.

Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 12 februari 2016, tot 17:00 uur.