Subsidies: aanvraag mogelijk

Op deze pagina vindt u een overzicht van Europese en nationale subsidies op het gebied van werk en inkomen. Voor deze subsidies is inschrijving mogelijk.

EGF: noodfonds bij massaontslag

EGF: noodfonds bij massaontslag

Bedrijven en sectoren die zijn getroffen door grote veranderingen in de wereldhandelspatronen of als gevolg van de economische financiële crisis, kunnen bij massaontslag gebruikmaken van geld uit het EGF.

Fonds voor de Interne Veiligheid (ISF) Fonds voor de Interne Veiligheid (ISF)

Fonds voor de Interne Veiligheid (ISF)

Het fonds voor de Interne Veiligheid (ISF) is onderdeel van de Europese migratie- en veiligheidsfondsen 2014 – 2020. Met deze regeling gaat een nieuwe subsidieperiode van start. De subsidieregeling bestaat uit het Asiel, Migratie en Integratiefonds (AMIF) en het fonds voor de Interne Veiligheid (ISF). Deze pagina geeft u informatie over de subsidiemogelijkheden vanuit het ISF.

Actieve Inclusie (ESF 2014-2020): Sociale Innovatie en Transnationale Samenwerking

Actieve Inclusie (ESF 2014-2020): Sociale Innovatie en Transnationale Samenwerking

Het ESF-thema Actieve Inclusie (ESF 2014 - 2020): Sociale Innovatie en Transnationale Samenwerking biedt subsidie voor het bevorderen van sociale innovatie dan wel het bevorderen van transnationale samenwerking op het terrein van actieve inclusie.

Duurzame inzetbaarheid regio's en sectoren (ESF 2014-2020)

Duurzame inzetbaarheid regio's en sectoren (ESF 2014-2020)

Onderwijs & Ontwikkelingsfondsen en samenwerkingsverbanden van sociale partners kunnen subsidie aanvragen voor een breed (inter)sectoraal of regionaal plan dat leidt tot beleidsvorming, onderzoek, monitoring, pilots of voorlichting ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid van werkenden. Het doel van Duurzame Inzetbaarheid (ESF 2014 - 2020) is om mensen langer en productief aan het werk te houden en in te zetten op leeftijdsbewust personeelsbeleid.