Melding misbruik STAP-budget

Bij (vermoedens van) misbruik en oneigenlijk gebruik van het STAP-budget kunt u deze door middel van onderstaand formulier melden bij Uitvoering Van Beleid, onderdeel van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Probeer uw melding zo concreet mogelijk te maken. 

Let op

Voordat u het formulier invult, is het van belang om te weten of het daadwerkelijk om een melding over Misbruik en Oneigenlijk gebruik van het STAP-budget gaat. Via onderstaand tabel kunt u zien bij welke instantie u moet zijn voor uw melding:

Onderwerp melding

Instantie

contact

Financiële administratie/

facturatie STAP-budget

UWV

Mail: skccstap@uwv.nl

Telefoon: 088 - 898 22 02

Telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 12:00 - 16:00 uur.

Niet starten/afronden opleiding

UWV

Mail: skccstap@uwv.nl

Telefoon: 088 - 898 22 02

Telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 12:00 - 16:00 uur.

Registratie opleider

DUO

Mail: stapscholingsregister@duo.nl

Telefoon: 050 - 599 77 38 (optie 3 in het keuze menu)

Telefonisch bereikbaar op maandag  t/m vrijdag van 09:00-13:00 uur

Klacht opleider of opleiding (bijvoorbeeld communicatie, bereikbaarheid, kwaliteit)

Opleider of keurmerkinstantie*

Website opleider

Kosten (bijvoorbeeld bijkomende kosten, niet subsidiabele kosten, dubbelfinanciering)

Uitvoering van Beleid – Meldpunt STAP

Onderstaand formulier

Prijsontwikkeling (bijvoorbeeld prijsverschil reguliere student versus STAP-budget student, prijsstijging)

Uitvoering van Beleid – Meldpunt STAP

Onderstaand formulier

Scholing niet passend

Uitvoering van Beleid – Meldpunt STAP

Onderstaand formulier

*Als de opleider niet tijdig reageert op uw melding, kunt u een melding indienen bij de desbetreffende keurmerkinstantie waar de opleider geregistreerd staat. Dit kunt u op de website van de opleider vinden.

Anoniem melden

U kunt ook anoniem vermoedens van misbruik en oneigenlijk gebruik melden. Laat dan geen contactgegevens achter. Als u wel besluit om contactgegevens achter te laten dan nemen wij als dat nodig is, contact met u op.

Uitvoering Van Beleid neemt meldingen serieus. Over een eventueel onderzoek verstrekken wij geen informatie.

Meldingen maken van verdenking misbruik en oneigenlijk gebruik (M&O) STAP-budget

* verplicht veld

Wilt u uw melding doen als(verplicht)
Indien niet van toepassing, vul n.v.t. in.
Max. 25MB
Max. 25MB
Max. 25MB