Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit Agentschap SZW 2013

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 20 juni 2013, 2013-0000075231, houdende de inrichting van het Agentschap SZW alsmede doorverlening van vertegenwoordigingsbevoegdheden van de directeur Agentschap SZW (Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit Agentschap SZW 2013).