Vraag 91: Intern certificaat

Vraag: De aanvrager heeft een interne opleiding gegeven aan een behoorlijk aantal kandidaten. De deelnemers krijgen na afloop een (intern) certificaat waarop precies staat welke interne opleiding is gevolgd en in welke periode. Is dit een alternatief voor de presentielijsten?

Antwoord: Nee, dit is geen alternatief. Interne certificaten vormen geen prestatiebewijs om kosten op te voeren. Dit is ook opgenomen in de HPA paragraaf 2.3.1.