Vraag 88: Werkwijze bij facturen onder de € 50K

Vraag: Ik heb een factuur van onder de € 50K waar wel op de factuur wordt verwezen naar een offerte.  Moet ik deze offerte opvragen?

Antwoord: Bij opdrachten onder de € 50K is in beginsel sprake van gunning uit hand en wordt - voor de marktconformiteit – niet de offerte bekeken. Mocht echter op de factuur wel expliciet naar een offerte worden verwezen, dan maakt deze wel deel uit van onze controle. Dit om te controleren of het gefactureerde bedrag overeenkomt met de offerte.

Mocht op de factuur daarentegen niets zijn opgenomen omtrent een mogelijke offerte of opdrachtbevestiging, dan wordt hier niet actief naar gevraagd bij de controle.