Vraag 82: Vrijwilligerswerk als einddoel

Vraag: In het trajectplan van de deelnemer staat dat de deelnemer uiteindelijk kan uitstromen naar vrijwilligerswerk. Is dit subsidiabel?

Antwoord: Nee, het doel van Actieve Inclusie is het vergroten van de mogelijkheden tot arbeidsinpassing (zie artikel A4 van de Subsidieregeling). Als vrijwilligerswerk het einddoel is van een traject is de deelnemer niet subsidiabel.