Vraag 8: minimaal 50% van de werktijd aan ESF

Vraag: In de regeling is opgenomen dat loonkosten van personeel dat direct te relateren is aan coördinatie en administratie van een project subsidiabel is als minimaal 50% van de contractuele werktijd aan het project is besteed. Geldt dit voor ESF-nieuw als geheel of per aanvraag?

Antwoord: Dit geldt voor ESF 2014-2020 als geheel (let op: dus geen overlap toegestaan met ESF 2007-2013). Hierbij hoeft geen rekening te worden gehouden met het aantal projecten of tijdvakken. Er mag niet worden gecombineerd met de SITS-regeling.