Vraag 73: Verlenging addenda

Vraag: Als gekozen wordt voor de mogelijkheid om de projectperiode te verlengen, moeten aanvragers ook de looptijd van addenda herzien. In sommige projecten is er voor gekozen om ingeleend personeel tegen interne loonkosten op te nemen en zijn addenda opgesteld. De oorspronkelijke addenda zijn individueel opgesteld en getekend door de inlener en de medewerker. Is het voldoende om nu één lijst te maken voor de verlenging (maximaal drie maanden) en daarop alle medewerkers individueel te laten tekenen en in één keer door de inlener?

Antwoord: Ja, het is toegestaan om voor de periode van de verlenging op één formulier alle medewerkers te vermelden, hen individueel te laten tekenen en de inlener één handtekening te laten zetten. Het betreffende formulier dient wel voldoende informatie te bevatten met betrekking tot percentage ESF en data.