Vraag 39: 50% eis projectleiding en -administratie

Vraag: Hoe gaan we om met de 50%’s eis die geldt voor projectleiding en administratie i.g.v. een sluitende urenregistratie. Gaan we uit van het gemiddeld of moet per week 50% op projectleiding en administratie geschreven worden?

Antwoord: We gaan uit van het gemiddelde van de geschreven uren in de projectperiode voor de activiteit projectleiding en –administratie (in ESF 2007-2013 benoemd als de indirecte kosten). Het gaat immers om 50% van de contractuele werktijd.