Vraag 35: Ziekte

Vraag: Wat te doen als standaardpercentage ziekte afwijkt van de werkelijke ziektedagen?

Antwoord: Vast percentage zoals nu voorgesteld blijven hanteren en geen ruimte bieden voor afwijkende berekeningen. Het betreft per saldo een geaccepteerd gemiddelde en bij grote afwijkingen zal dit doorwerken in de percentages op de peildata.

Het afslagpercentage van 17% is opgenomen in de regeling en is gebaseerd op de Handleiding Overheidstarieven. Het afslagpercentage is onder te verdelen in 12% correctie voor indirecte uren en 5% voor ziekte.