Vraag 24: Subproject

Vraag: Wat is een subproject?

Antwoord: Het begrip ‘subproject’ is geïntroduceerd om aan de eisen van de Europese Commissie met betrekking tot de toepassing van de flatrate van 40% tegemoet te komen. De EC hanteert als uitgangspunt bij de toepassing van deze flatrate dat deze binnen één project niet gecombineerd kan worden met externe kosten die betrekking hebben op dezelfde of gelijksoortige activiteiten.

Activiteiten die logischerwijs bij elkaar horen, qua inhoud en/of organisatie, vormen samen één subproject. Het is mogelijk om meerdere subprojecten per project te onderscheiden. Voorbeelden van een op zichzelf staand onderdeel van het project en daarmee een subproject zijn casemanagement, jongerenloket, re-integratietrajecten, scholingstrajecten en jobcoaching. Een deelnemer mag voorkomen in meerdere subprojecten, bijvoorbeeld de jongere die instroomt bij het jongerenloket en daarna deelneemt aan een uitbesteed traject of een cursus gaat volgen. Voor een verdere uitleg met voorbeelden wordt verwezen naar de toelichting van de regeling ESF 2014-2020.