Vraag 20: Vervangingsfonds

Vraag: Kosten vervangingsfonds: Een school  is aangesloten bij het vervangingsfonds. Ze betalen een jaarpremie aan het vervangingsfonds (tussen de € 250.000 en € 300.000). Op het moment van ziektevervanging levert het vervangingsfonds een tijdelijke medewerker die de (ESF) lessen verzorgt. Het is lastig om deze kosten in ESF mee te nemen omdat de school geen loon betaalt aan desbetreffende vervangende medewerker. Mogen de betreffende kosten van de docent mee in het project?

Antwoord: Deze kosten van de docent zijn niet subsidiabel, omdat geen loonstroken overlegd worden van die vervangende medewerker. En de kosten van het vervangingsfonds kunnen niet worden opgevoerd omdat deze niet te relateren zijn aan de activiteiten. Als van de docent loonstroken kunnen worden overlegd zou dit wel subsidiabel kunnen zijn.