Vraag 92: Prestatieonderbouwing externe opleiding

Vraag: Door aanvrager is ten behoeve van de prestatie van externe kosten een document als prestatieonderbouwing aangeleverd. Dit document bevat alleen kruisjes bij de namen van de deelnemer die volgens de opleider zijn geweest. Het document is niet gedateerd en niet ondertekend. Wat hiermee te doen?

Antwoord: Deze vorm van prestatie-onderbouwing is voor ESF te summier. In beginsel worden de volgende documenten als prestatie toereikend beschouwd:

  • Diploma of certificaat van de opleider,
  • Presentielijst getekend door de deelnemer en opleider,
  • Aanwezigheidsheidslijst getekend door docent en leidinggevende  (zie vraag 65)

Uiteraard kunnen andere vormen van prestatieonderbouwing ook goed zijn, afhankelijk van de casus.