Vraag 81: Kosten medische keuring - arbeidskundig onderzoek

Vraag: Zijn de kosten van de medische keuring / arbeidskundig onderzoek subsidiabel?

Bij de controle zie ik dat een deelnemer alleen heeft deelgenomen aan een arbeidskundig onderzoek/medische keuring. Verder zijn er geen activiteiten verricht en kan ik ook niets vinden in het deelnemersdossier. Volgens de gemeente is het duidelijk een ESF-deelnemer.

Antwoord: Nee, in dit geval niet. De kosten van een medisch of een arbeidskundig onderzoek zijn alleen subsidiabel als dit een opmaat is voor een verder re-integratietraject. Het doel van Actieve Inclusie is het vergroten van de mogelijkheden tot arbeidsinpassing (zie artikel A4 van de Subsidieregeling).