Vraag 79 minder uren dan conform contract

Vraag: Bij de controle blijkt dat uren niet helemaal sluitend zijn geschreven. Volgens het contract moet er 36 uur worden gewerkt; verantwoord is maar 34 uur, waarvan 8 uur ESF. Moet er een correctie toegepast worden?

Antwoord: Nee, een correctie kan achterwege blijven in dit geval. Er is weliswaar niet geheel sluitend geschreven, maar de ESF-uren zijn duidelijk te herleiden. Omdat hier juist sprake is van minder uren in plaats van overuren, zijn de uren in ieder geval uitbetaald. Dit wordt gezien als een kwalitatieve bevinding, waar geen correctie aan wordt verbonden.