Vraag 67: Nazorg in gemeenteproject

Vraag: 1) Is nazorg van jongeren onder de 28 jaar die tijdens het ESF Actie J project zijn begeleid en dus nu aan het werk zijn, subsidiabel in het gemeenteproject?

2) Is nazorg van deelnemers ouder dan 28 jaar die eerder zijn begeleid (in ESF Actie J of anderszins) subsidiabel in het gemeenteproject?

Antwoord: 1) Ja, deze nazorg is subsidiabel. Voor jongeren is in de regeling opgenomen dat de activiteiten gericht moeten zijn op het bestrijden van jeugdwerkloosheid en daar voldoen deze deelnemers aan.

2) We maken in het antwoord onderscheid tussen deelnemers afkomstig uit projecten uit de programmaperiode 2007-2013 en 2014-2020. Deze nazorg is niet subsidiabel indien ze komen uit ESF 2007-2013. Tussen de programmaperioden 2007-2013 en 2014-2020 zit een harde knip waardoor bij instroom van de deelnemer opnieuw moet worden bepaald of de deelnemer voldoet aan de deelnemerseisen. Een werkende (boven de 28 jaar) voldoet niet aan deze eisen.

Indien de deelnemer doorstroomt van het eerste naar het tweede AMR-project in de periode 2014-2020 hoeft bij aanvang van het tweede project (conform Artikel A4) niet te worden bepaald of de deelnemer voldoet aan de doelgroep. Deze nazorg kan subsidiabel zijn mits voor deze deelnemer sprake is van een individueel traject dat onafgebroken doorloopt in beide projecten. Als de deelnemer in het eerste project 27 was, is evt. nazorg in het tweede project subsidiabel. Was de deelnemer ouder dan is de nazorg niet subsidiabel.