Vraag 63: Jongere en arbeidstoeleiding

Vraag: Is het noodzakelijk dat in het deelnemersdossier van een jongere die door een klantmanager wordt begeleid, is beschreven dat het doel van een ingezette scholing arbeidsmarkttoeleidend is?

Antwoord: De tijd die een klantmanager besteedt aan de jongere zodat deze scholing gaat volgen is in alle gevallen subsidiabel, omdat scholing bij een jongere per definitie zijn kansen op de arbeidsmarkt vergroot.