Vraag 59: Meer uren dan fulltime

Vraag: Met hoeveel werkbare uren bereken je het bruto-uurloon als iemand een arbeidscontract heeft van méér dan fulltime?

Antwoord: Indien uit het arbeidscontract blijkt dat een medewerker bijv. 110% werkt, kan het aantal werkbare uren van 1720 naar 1892 (110% van 1720) worden verhoogd.