Vraag 129: Individueel Keuze Budget

Vraag: In de nieuwe gemeentelijke CAO hebben de medewerkers de mogelijkheid te kiezen voor het Individueel Keuze budget (IKB). Hoe gaan we hier mee om in de uurloonberekening?

Het IKB bestaat uit:

  • Vakantietoelage (8%
  • Eindejaarsuitkering (6%)
  • Levensloopbijdrage (1,5 %)
  • Bovenwettelijke verlof (0,8%)

Antwoord: Feitelijk zijn alleen de componenten eindejaarsuitkering van 6% en levensloopbijdrage van 1,5% ESF-subsidiabele looncomponenten op basis van de Subsidieregeling ESF 2014-2020 en de huidige Q&A’s. De overige twee onderdelen van het IKB zijn niet ESF-subsidiabel om de volgende reden:

  • Vakantietoelage (8%) is een op basis van artikel 1 van de Subsidieregeling uitgesloten onderdeel van het subsidiabel brutoloon;
  • Bovenwettelijke verlof (0,8%) is een tegemoetkoming voor minder verlofuren. Aangezien er met betrekking tot verlof c.q. de werkbare uren een standaard aantal van toepassing is binnen de Subsidieregeling, te weten 1720 werkbare uren per jaar bij een fulltime dienstverband, kan dit deel van het IKB percentage niet ESF-subsidiabel worden geacht.

Van het totale IKB percentage ad 16,3%, is daarmee een percentage van 7,5% voor ESF subsidiabel.