Vraag 11: Groepsbijeenkomst icm caseload

Vraag: Het komt voor dat een casemanager naast een individuele caseload ook, andere, klanten begeleidt tijdens groepsbijeenkomsten. Moeten deze bijeenkomsten apart geregistreerd worden (tijd en prestatie)?
Ingeval dit niet mogelijk is wat moet dan worden aangetoond om deze uren bij de medewerkers in mindering te brengen?

Antwoord: Hierbij moet onderscheid worden gemaakt naar wie de groepsbegeleiding krijgt: als de deelnemers in deze groep allemaal klanten zijn van de casemanager kan ook deze groepsbegeleiding mee in de caseload. Als in deze groep ook deelnemers zitten die niet in de ‘normale’ caseload van de casemanager zit, moeten de kosten voor groepsbegeleiding verantwoord worden door middel van presentielijsten.

Wanneer de aanvrager er voor kiest de kosten van groepsbegeleiding niet op te nemen (bv. omdat de presentielijsten niet voldoen aan ESF vereisten), moeten deze uren voor de casemanager worden afgetrokken van het addendum. Hoe dit aantal uren aangetoond wordt is afhankelijk van de specifieke situatie (maatwerk), te denken is bijv. aan de roosters van de groepsbijeenkomsten.