Tussenevaluatie ‘Implementatie en Uitvoering eerste openstelling ESF Actieve Inclusie’

Het ESF-thema ‘Actieve Inclusie’ biedt subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze rapportage beschrijft de tussenevaluatie van het eerste aanvraagtijdvak van deze subsidieregeling in 2014.