Ex ante evaluatie ESF 2014-2020

De ex-ante evaluatie van het Operationeel Programma voor het Europees Sociaal Fonds (ESF) in de periode 2014-2020 is uitgevoerd door onderzoeksbureau Panteia. In dit onderzoek is het Operationeel Programma voorafgaand aan het starten van de programmaperiode beoordeeld op consistentie van doelstellingen, interventielogica, indicatoren en de geplande uitvoering van de subsidieregeling.