1e Verdiepend onderzoek Evaluatie ESF Actieve Inclusie 2014-2015

Deze rapportage beschrijft het eerste verdiepende onderzoek over de periode 2014-2015 van het ESF-thema 'Actieve Inclusie'. De jaarlijkse verdiepingsonderzoeken richten zich met name op de effectiviteit van ESF Actieve Inclusie en ‘het verhaal achter de cijfers’. In dit eerste onderzoek zijn de inhoud en eerste resultaten van de door het Europees Sociaal Fonds (ESF) gesubsidieerde arbeidsmarktprojecten verkend.