2e Verdiepend onderzoek Evaluatie ESF Actieve Inclusie 2014-2016

Deze rapportage beschrijft het tweede verdiepende onderzoek over de periode 2014-2016 van het ESF-thema 'Actieve Inclusie'. De jaarlijkse verdiepingsonderzoeken richten zich met name op de effectiviteit van ESF Actieve Inclusie en ‘het verhaal achter de cijfers’. In dit tweede onderzoek komen enkele nieuwe onderwerpen aan bod, waaronder zes illustratieve voorbeelden van deelprojecten, statushouders (vluchtelingen) en de bijdrage van ESF aan het bevorderen van Gelijke Kansen en Non-Discriminatie.