Voorwoord

In dit eerste nummer van 2017 vertelt Dick Laan van de gemeente Enschede over de pilot ‘Werkzoekenden digitaal in hun kracht zetten’. En een artikel over het stimuleren van gelijke kansen bij de praktijkscholen en de scholen in het Voorgezet Speciaal Onderwijs in de provincie Groningen en Noord-Drenthe. Verder meer informatie over de komende evaluatieonderzoeken naar de resultaten van ESF. 

2 scholieren aan de werktafel met gereedschap in de weer