Nieuw evaluatieonderzoek resultaten ESF van start

ESF werkt! En dat laten we graag zien. Daarom laten we regelmatig onderzoek uitvoeren naar de resultaten en effecten van het Europees Sociaal Fonds in Nederland. Uit deze resultaten halen we ook verbeterpunten die we meenemen bij de voorbereiding en opening van nieuwe subsidieregelingen. Dit voorjaar starten er evaluatieonderzoeken voor het thema Actieve Inclusie en Duurzame inzetbaarheid. Bij deze onderzoeken worden ook aanvragers nauw betrokken.

man werkt op het dak met een schroefboormachine

ESF Actieve Inclusie

Het onderzoeksconsortium Regioplan en Bureau Bartels is begonnen aan het tweede verdiepende evaluatieonderzoek van het ESF-thema ‘Actieve Inclusie’. De onderzoekers spreken onder meer met alle projectcoördinatoren. Ook worden er vier gemeentelijke projecten en twee projecten in het voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs (vso/pro) in detail bekeken. Daarnaast is er extra aandacht voor de thema’s ‘gelijke kansen en non-discriminatie’ en ‘statushouders (vluchtelingen) binnen het ESF’.

Wij verwachten in juni van dit jaar de uitkomsten van dit tweede verdiepende onderzoek te kunnen publiceren. De resultaten van het eerste onderzoek kunt u nog eens nalezen op onze website. 

ESF Duurzame Inzetbaarheid Regio’s en Sectoren

Onderzoeksconsortium SEOR/Ockham-IPS begint dit voorjaar met het meerjarige evaluatieonderzoek naar de subsidieregeling ‘ESF Duurzame inzetbaarheid Regio’s en Sectoren. Als eerste kijken zij naar het aanvraagproces: alle aanvragen worden bestudeerd en de projectleiders worden geïnterviewd. Verder worden er zes tot negen projecten in detail bekeken. Deze projecten worden de komende jaren intensief gevolgd.
In juni van dit jaar worden de uitkomsten van dit eerste onderzoek gepubliceerd. 

Onderzoek in het veld breed ingezet

De uitkomsten van evaluatieonderzoek zijn voor verschillende doelgroepen interessant. De resultaten en effecten van ESF worden gerapporteerd aan de Europese Commissie en de Tweede Kamer. En aanvragers zien door het onderzoek hoe hun project het doet vergeleken met andere projecten. De uitkomsten kunnen ook worden gebruikt voor publiciteit, en voor interne en externe verantwoording. In de onderzoeken worden voorbeelden van creatieve en succesvolle projecten beschreven, die weer inspirerend werken voor nieuwe aanvragers. En als laatste, maar zeker niet de minst belangrijke: wij gebruiken de uitkomsten van de evaluaties om de subsidieregeling (en toekomstige regelingen) te verbeteren.

Medewerking

Bent u direct betrokken bij een ESF-project? Dan is het mogelijk dat u de komende tijd door onderzoekers wordt benaderd. Uw input is nodig om een goede evaluatie te kunnen uitvoeren!

Contact

Heeft u nog vragen of suggesties over de evaluatieonderzoeken, dan kunt u contact opnemen met Nienke da Silva van het team Evaluatie & Monitoring binnen het Agentschap SZW. U bereikt haar via het e-mailadres ndasilva@minszw.nl.