Enschede begeleidt werkzoekenden digitaal

Werkzoekenden in Twente vinden sneller een baan als hun werkcoach digitale begeleiding biedt. Dat is de belangrijkste uitkomst van de pilot ‘Werkzoekenden digitaal in hun kracht zetten’ dat met ESF-geld is uitgevoerd. Projectleider Dick Laan van de gemeente Enschede: ‘Het motto is: digitaal waar kan, fysiek waar nodig. Dit is eigenlijk zo logisch maar nog zo ongebruikelijk voor gemeenten in het sociaal domein.’

Dick Laan

Dick Laan

Digitale technieken vergroten de kans op een baan doordat werkzoekenden meer de touwtjes in eigen hand hebben bij hun zoektocht naar werk. Dat blijkt uit de pilot ‘Werkzoekenden digitaal in hun kracht’ die in de tweede helft van 2015 is uitgevoerd in Enschede. In deze pilot hebben twee groepen van 150 bijstandsgerechtigden digitale begeleiding gekregen van hun werkcoach, via een app en een speciale webomgeving. Ze kregen via hun mobiele toestel of computer begeleiding en informatie, gebaseerd op hun ‘harde’ en ‘zachte’ kenmerken: dus zowel op hun kennis en ervaring als op hun talenten en kwaliteiten.

Net als bol.com

Het vernieuwende is dat die digitale omgeving net zo werkt net als bij bijvoorbeeld bol.com: op basis van het klikgedrag wordt de informatie steeds passender en persoonlijker gemaakt. Dit is gebruikelijk in de commerciële sector, maar nog niet bij de overheid. Dick Laan: ‘Het is zo logisch maar tegelijk zo ongebruikelijk voor gemeenten. Wij hebben met onze pilot aangetoond dat digitaal contact tussen werkcoach en werkzoekende wel degelijk persoonlijk kan zijn, mits men elkaar kent. Veel professionals denken dat face-to-face contact het beste werkt. Maar je kunt prima digitale middelen inzetten, als je maar op het juiste moment ook face-to-face contact inzet.’

Beter zoekgedrag

De Universiteit Twente deed er onderzoek naar en concludeert dat precies die persoonlijke totaalaanpak de sleutel is tot succes. Dick Laan over de resultaten na een half jaar: ‘We zien beter zoekgedrag bij werkzoekenden: ze hebben een meer gefocuste werkzoekstrategie, ze zijn efficiënter gaan solliciteren. Ze geven zelf aan dat de digitale omgeving hen helpt om de touwtjes in eigen hand te nemen. En ze vinden sneller een baan. Of deze resultaten toevallig of duurzaam zijn, weten we niet zeker. Daarvoor is een half jaar te kort. En daarom zijn we in 2016 doorgegaan met uitbreiding en onderzoek.’

Opbrengsten werkcoaches

De aanpak biedt ook veel voordelen voor de werkcoaches. Zij begeleiden op deze manier meer werkzoekenden. Ze zitten de werkzoekenden dichter op de huid, het aantal contactmomenten neemt toe. Dick Laan: ‘Werkcoaches zijn meer coach en begeleiden werkzoekenden op een meer persoonlijke wijze dan voor de pilot. Daarbij is het digitale kanaal leidend maar de combinatie met fysieke dienstverlening maakt het geheel sterk.’

Advies

Diverse gemeenten zitten volgens Laan al op het vinkentouw om de aanpak over te nemen. Amsterdam, Assen, Zaandam, Deventer… Zijn advies? ‘Ga het gewoon doen! Zoek een paar enthousiaste medewerkers, kies een goede doelgroep en begin op kleine schaal.’

Werkzoekenden gaan efficiënter solliciteren

Sterke punten van deze aanpak:

• Centraal stellen van de werkzoekende.
• Werkzoekende in eigen kracht zetten en regie (terug) geven over eigen data en leven.
• Werkcoach en werkzoekende ondersteunen met moderne en adequate digitale middelen.
• Werkcoach gelegenheid geven tot persoonlijk contact met de werkzoekende. Digitaal waar kan, fysiek waar nodig.

Donald Wetmuth, UWV: ‘We zien dat de werkzoekenden goed overweg kunnen met de digitale diensten die worden aangeboden. Ze maken goed gebruik van de diensten en hebben meer interactie met hun werkcoach.’

Over het programma

De pilot ‘Werkzoekenden digitaal in hun kracht zetten’ is één van de drie pijlers van het programma Digitale Innovatie Arbeidsmarkt van de gemeente Enschede, het UWV en de Universiteit Twente. De tweede pijler is de pilot ‘Beter benutten UWV-toolkit’ waarbij 150 werkzoekenden digitaal zijn getraind. De derde pijler bestaat uit een controlegroep van 900 mensen met een bijstandsuitkering.  

Er zijn twee filmpjes gemaakt over de aanpak en uitkomsten in Enschede:

introductiefilm

resultaten na een half jaar