Opening nieuw aanvraagtijdvak SLIM voor individuele mkb- en wijzigingen SLIM-regeling

Op 1 maart 2024 wordt het nieuwe aanvraagtijdvak SLIM voor individuele mkb-ondernemingen opengesteld. Het aanvraagtijdvak is geopend van vrijdag 1 maart 2024 9:00 uur tot en met donderdag 28 maart 2024 17:00 uur.

Per aanvrager kunt u in het aanvraagtijdvak maximaal één subsidieaanvraag indienen. De behandelvolgorde van de aanvragen wordt bepaald door middel van een loting. U dient zich vooraf te registreren via het Subsidieportaal van Uitvoering van Beleid.

Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen. U kunt hier meer informatie vinden over de vereisten waar een aanvraag aan moet voldoen.

Wat is er per 1 januari 2024 gewijzigd in de SLIM-regeling?

Activiteiten A en C zijn tekstueel aangescherpt

De activiteit in artikel 4, eerste lid, onderdeel a, ’de doorlichting van de onderneming’, van de SLIM-regeling is aangevuld met de leercultuurscan. De leercultuurscan geeft inzicht op de leercultuur maar ook een advies om deze te versterken. Een leercultuurscan is een diagnose-instrument dat ondernemingen kunnen gebruiken om de eigen leercultuur te meten en analyseren.

Voor activiteit in artikel 4, eerste lid, onderdeel c, bleek in de praktijk de term ‘methode’ onduidelijk te zijn over wanneer er nu sprake was van een ‘methode’. Om deze reden is met het nieuwe begrip ‘L&O-methode’ (in artikel 1)  verder aangescherpt. Het begrip L&O-methode staat voor: structurele inbedding van leer- en ontwikkelactiviteiten, die primair is gericht op het aanleren van nieuwe vaardigheden, kennis en beroepshoudingen van werkenden in de onderneming.

Dit kan bijvoorbeeld door het invoeren van een bedrijfsschool, een online leeromgeving, een digitaal kennis- en leerportaal/platform, het ontwikkelen van leerlijnen of e-learning, een systeem van periodieke ontwikkelgesprekken of de introductie van leerambassadeurs.

De wijzigingen van activiteiten A en C zijn opgenomen in de menukaart.

Verhoging uurtarief externe adviseurs

Voor subsidies die in 2024 worden aangevraagd, geldt voor externe adviseurs een maximaal uurtarief van € 135 exclusief BTW.