Handleiding projectadministratie Duurzame inzetbaarheid bedrijven geactualiseerd

De Handleiding projectadministratie (HPA) is geactualiseerd. De gewijzigde HPA is nu op de website te vinden. Het document is op twee punten aangepast: 

  • De verplichting om kopieën van identiteitsbewijzen van werknemers in de projectadministratie te bewaren, is geschrapt.
  • Verder is in de HPA verduidelijkt hoe u de BSN rapportage moet indienen: de BSN rapportage mag alleen maar worden aangeleverd via het Subsidieportaal.