Update uitkomst vijfde aanvraagtijdvak SLIM-regeling Samenwerkingsverbanden

Het budget voor het aanvraagtijdvak van SLIM samenwerkingsverbanden en grootbedrijven juni 2024, is voor het gedeelte samenwerkingsverbanden al overvraagd. Gelukkig kon aan het initiële budget nog 5 miljoen worden toegevoegd zodat we minder aanvragers hoeven teleur te stellen. Het totaal beschikbare budget komt nu uit op 22,5 miljoen euro.

De totale vraag overtreft echter nog steeds de beschikbare middelen. De behandelvolgorde van de aanvragen is daarom vastgesteld door middel van de datum en tijdstip van ontvangst van de volledige aanvraag.

Momenteel is het budget door 125 aanvragen met ruim 15 miljoen overvraagd. Dit betekent dat de eerste 73 aanvragen in ieder geval beoordeeld zullen worden. Indien er na beoordeling budget overblijft, zal steeds de eerstvolgende aanvraag van de behandelvolgorde worden opgepakt.

UVB is druk bezig met beoordelen en verwacht alle beschikkingen tijdig te kunnen versturen.

De behandelvolgorde vindt u door de link te volgen naar het PDF-document.

Meer informatie