Uitkomst aanvraagtijdvak SLIM-regeling Samenwerking en Grootbedrijf 1 juni 2024

Het Budget voor het aanvraagtijdvak van SLIM samenwerkingsverbanden en grootbedrijven juni 2024 (maandag 3 juni 2024 van 09:00 uur tot en met woensdag 31 juli 2024 17:00 uur), is voor het gedeelte samenwerkingsverbanden al overvraagd. Momenteel is voor een bedrag van ruim € 33 miljoen aan subsidie aangevraagd terwijl het beschikbaar budget € 17.5 miljoen is. Voor grootbedrijven in de landbouw, horeca en recreatiesector is er een bedrag van € 0.8 miljoen aan subsidie aangevraagd en is het beschikbaar budget  € 1.2 miljoen.

Dit betekent dat alleen de aanvragers die binnen het budget vallen, beoordeeld zullen worden op volledigheid en inhoud. Indien er na beoordeling budget over blijft, zal steeds de eerstvolgende aanvraag uit de behandellijst (o.b.v. datum ontvangst volledige aanvraag) worden opgepakt.  De aanvragers ontvangen binnenkort een bericht over de status van de beoordeling.