Subsidieregeling ondersteuning werkgevers inzet statushouders gepubliceerd

Op 1 juli 2024 is de Subsidieregeling ondersteuning werkgevers inzet statushouders gepubliceerd. Deze subsidieregeling biedt werkgevers een financiële tegemoetkoming voor de extra begeleiding van statushouders op de werkvloer, gericht op het verkleinen van de taal- en cultuurverschillen.

De inzet van statushouders draagt bij aan het verminderen van de krapte op de arbeidsmarkt. Als statushouders gaan werken dan leren zij ook sneller de Nederlandse taal en cultuur. Statushouders worden zo sneller onderdeel van de Nederlandse samenleving. Deze subsidieregeling geeft werkgevers een impuls om statushouders duurzaam in te zetten in hun organisatie. De subsidieregeling is een aanvulling op de bestaande (financiële) ondersteuning die werkgevers via de regionale Werkgeversservicepunten kunnen krijgen bij onder andere werving en selectie, opleiding en begeleiding van werkzoekenden (waaronder statushouders).

Aanvraag in september
Van 2 september 2024, 09:00 uur tot en met 30 september 2024, 23:59 uur kan de subsidie worden aangevraagd door werkgevers via het Subsidieportaal van Uitvoering Van Beleid (UVB).

De subsidie is voor maximaal vier statushouders, voor een maximaal bedrag van € 24.000. Werkgevers kunnen voor de eerste statushouder € 8.000 aanvragen, voor de tweede statushouder € 6.000 euro en voor de derde en vierde statushouder elk € 5.000 euro.

De subsidie kan worden aangevraagd voor statushouders die vanaf 1 januari 2024 in dienst zijn getreden, of voor statushouders die nog niet eerder in dienst zijn geweest.

Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor de subsidie zijn er een paar voorwaarden:

  • De werkgever maakt een activiteitenplan. In het activiteitenplan wordt aangegeven hoe de begeleiding wordt georganiseerd, hoe de (organisatie-)cultuur wordt bijgebracht en hoe de Nederlandse taal en vaktaal op de werkvloer wordt geleerd.
  • De werkgever geeft aan voor welke statushouder(s) deze subsidie wordt gebruikt.
  • De werkgever verklaart dat na de subsidieverlening de statushouder(s) een (leer)-arbeidsovereenkomst aangeboden krijgt of krijgen voor minimaal 20 uur per week voor de duur van ten minste één jaar.

Handreiking voor werkgevers
Voor het maken van een activiteitenplan voor statushouders is een handreiking voor werkgevers ontwikkeld. Hierin staan (algemene) tips & tricks over hoe werkgevers de begeleiding op de werkvloer effectief kunnen vormgeven.

Meer informatie
Medio augustus wordt een webinar gehouden waarbij u informatie krijgt over de subsidieregeling en vragen kunt stellen. U kunt zich binnenkort via deze website aanmelden. Meer informatie hierover volgt.

Volg de link naar Overheid.nl om meer over deze regeling te lezen.