Nieuw model BSN-rapportage en handleiding voor MDIEU-subsidie beschikbaar

Heeft uw subsidieproject een RVU? Dan bent u verplicht een BSN-rapportage in te dienen bij het tussentijds voortgangsverslag en bij de einddeclaratie.

Vanuit de AVG moeten we zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. U moet daarom uw BSN-rapportage nooit indienen via de e-mail. U dient de BSN-rapportage aan te leveren via het Subsidieportaal. Daar en op de website van UVB vindt u het format voor de rapportage en een handleiding voor het indienen ervan.

Het format is uitgebreid. We vragen u nu ook de verslagperiode te vermelden. In de handleiding vindt u verdere uitleg over hoe u de BSN-rapportage invult en indient in het Subsidieportaal.