Informatiebijeenkomst ESF+ Sociale innovatie Gendergelijkheid

Op 25 maart jl. organiseerde het ministerie van SZW een online informatiebijeenkomst over Sociale innovatie Gendergelijkheid, onderdeel van het programma ESF+ (2021-2027).

De bijeenkomst werd bijgewoond door bijna 100 deelnemers vanuit gemeenten, non-profit organisaties en bedrijven. Binnenkort komt het verslag met de gestelde vragen en antwoorden van deze bijeenkomst op de site.

De presentatie van deze bijeenkomst vindt u hier.
Meer informatie over de subsidieregeling leest u hier.