Informatiebijeenkomst SLIM-regeling voor samenwerkingsverbanden en grootbedrijven 25 april 2024

Samen met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid organiseert Katapult op donderdag 25 april 2024 om 15:30 uur een webinar over de SLIM-subsidie voor samenwerkingsverbanden en grootbedrijven. Deze subsidieregeling helpt ondernemers bij het creëren van een scholings- en ontwikkelingscultuur in hun bedrijf. Hoe is een verdere ontwikkeling van werknemers en van jezelf in te zetten voor een beter bedrijfsresultaat en betere werknemers?

De SLIM-subsidie (tijdvak juni 2024)

Deze SLIM-subsidie is bedoeld voor twee doelgroepen: samenwerkingsverbanden mkb en grote bedrijven uit de seizoensectoren (horeca, landbouw en recreatie). Het gedurende de loopbaan blijven ontwikkelen is nodig om werknemers goed inzetbaar te houden en ervoor te zorgen dat mensen hun werk leuk en uitdagend blijven vinden. De SLIM-subsidie ondersteunt onder meer mkb-ondernemers bij hun inspanningen om het Leven Lang Ontwikkelen in hun bedrijf voor elkaar te krijgen.

Volg de link om meer informatie te verkrijgen over de activiteiten waar mkb-ondernemers (zelfstandig of als deelnemer in een samenwerkingsverband met bijvoorbeeld een brancheorganisatie, onderwijsinstelling, O&O-fonds, of een werknemers- of werkgeversvereniging) SLIM-subsidie voor kunnen aanvragen.

Op 3 juni 2024 om 09.00 uur start een nieuw aanvraagtijdvak voor samenwerkingsverbanden en groot bedrijven en sluit op 31 juli 2024 om 17.00 uur. Voor samenwerkingsverbanden is in totaal € 17,5 miljoen aan subsidie beschikbaar en voor grootbedrijven in de landbouw-, horeca-, of recreatiesector € 1,2 miljoen.

Aanmelden online informatiebijeenkomst 25 april 2024

Aanmelden voor de informatiebijeenkomst van 25 april a.s. kan via: Informatiebijeenkomst Subsidieregeling SLIM voor samenwerkingsverbanden en grootbedrijven '24 (wijzijnkatapult.nl)

Vragen?

Heeft u nog vragen? Dan kunt u deze mailen naar SLIM@ptvt.nl of kijk op: https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/slim/aanvragen

Katapult voert een kennis- en ondersteuningsprogramma voor aanvragers van de SLIM-subsidie uit. Katapult is een netwerk van meer dan 450 samenwerkingsverbanden tussen onderwijs en bedrijfsleven. Het ministerie van SZW en Uitvoering Van Beleid werken nauw samen met Katapult. Meer informatie over het kennis- en ondersteuningsprogramma SLIM vindt u op de website: Leren en ontwikkelen in het mkb (wijzijnkatapult.nl .