Subsidie financiële educatie voor het voortgezet onderwijs

Vanaf maandag 15 april 2024 kunnen Rijks bekostigde vo-scholen een aanvraag indienen voor subsidie voor financiële educatie. Hiervoor is dit jaar €18,7 miljoen beschikbaar. Dit geldt ook voor Rijks bekostigde vo-scholen uit Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba). Scholen vragen de subsidie aan bij Uitvoering van Beleid (UVB), Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

financiele educatie VO

Effectieve financiële educatie begint idealiter zo vroeg mogelijk. Een bijzondere periode is de leeftijd van 11-19 jaar. In deze periode worden kinderen meer en meer financieel zelfstandig. Ook nemen zij steeds meer financiële beslissingen en krijgen zij te maken met financiële verleidingen en de risico’s daarvan. Wanneer ze de leeftijd van 18 jaar bereiken worden ze financieel verantwoordelijk.

Veel kinderen volgen in die periode voortgezet onderwijs. Het aanleren van gezond financieel gedrag in deze periode is dan ook essentieel. Juist op school zijn er kansen om hierover in gesprek te gaan en erover te leren. De subsidie biedt scholen de mogelijkheid om hierop in te spelen.

Met de subsidie kunnen vo-scholen:

  • docenten een opleiding laten volgen om financiële educatie in het onderwijs aan bod te laten komen;
  • medewerkers aannemen of vrijstellen om te zorgen dat financiële educatie een structurele plek krijgt op school;
  • individuele persoonlijke financiële begeleiding op vo-instellingen aan leerlingen aanbieden en ouders of verzorgers betrekken bij de financiële opvoeding van hun kinderen.

Het indienen van een aanvraag is mogelijk vanaf 15 april 2024, 15.00 uur, tot en met 10 mei 2024, 17.00 uur. Registreren is mogelijk via het subsidieportaal van UVB, zodat scholen op 15 april meteen hun aanvraag in kunnen dienen. Ter voorbereiding op de indiening van de aanvraag zijn er drie online informatiebijeenkomsten op:

- dinsdag 19 maart 2024 van 15.00u -16.00u

- donderdag 21 maart 2024 van 10.00u -11.00u

- donderdag 21 maart 2024 van 14.00u – 15.00u

Informatie over de procedure en voorwaarden vindt u ook op geldlessen.nl/subsidie

Volg de link naar Overheid.nl om meer over deze regeling te lezen.