ESF+ sectoren en MDIEU bieden samen meer

De subsidies ESF+ sectoren en MDIEU kunnen voor aanvragers meer mogelijkheden bieden en elkaar aanvullen waardoor er meer kan worden gerealiseerd.

De subsidie ESF+ voor sectoren is bedoeld voor de opleiding en ondersteuning van mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Het kan gaan om zowel werkenden als werkzoekenden.

Deze subsidie ESF+ is ook interessant voor partijen die subsidie aanvragen onder de subsidieregeling MDIEU, aangezien deze twee subsidies elkaar goed aanvullen. De MDIEU is erop gericht om de duurzame inzetbaarheid van werkenden binnen de eigen sector of het bedrijf te vergroten. De subsidie vanuit het ESF+ kan hier een hele goede aanvulling op bieden. Deze is namelijk bedoeld voor een bredere doelgroep, waarbij het niet uitmaakt of zij werken, werkzoekend zijn of een opleiding volgen. Binnen ESF+ wordt ingezet op drie doelstellingen: verbeteren van de toegang tot de arbeidsmarkt, een leven lang ontwikkelen en actieve inclusie. Ook zijn binnen ESF+ activiteiten gericht op de scholing en begeleiding van deelnemers subsidiabel.

Het tijdvak voor ESF+ Sectoren staat nog open tot en met 2 mei 2024, 17.00 uur en er is in totaal een budget van €70 miljoen beschikbaar. Mocht u hierover specifieke vragen hebben, of gerichte adviezen willen inwinnen, mail dan naar ESF@minszw.nl of bel naar: 070 - 315 2000.