Online raadpleging over steun uit het Europees Sociaal Fonds en het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief

Graag aan u allen de uitnodiging vanuit de Europese Commissie om mee te doen aan de online raadpleging over steun uit het Europees Sociaal Fonds en het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief.

Voor de Europese Commissie zijn de resultaten van deze online raadpleging zeer belangrijk om deze initiatieven te evalueren en daarmee de kwaliteit hiervan eventueel te verbeteren. U kunt uw mening geven door het invullen van een korte vragenlijst via: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/evaluation2014-20ESFandYEI

Indien relevant kunt u ook feedback geven over het verzoek om input (link). De Europese Commissie gebruikt het verzoek om input om de reikwijdte van de evaluatie af te bakenen en legt uit waarom EU-maatregelen nodig zijn.

De raadpleging is actief tot en met 23 januari 2024. De resultaten van de enquête worden samengevat in een document dat online wordt gepubliceerd en waarin met name de antwoorden per land worden weergegeven.

Hartelijk dank voor uw medewerking!